ช่วยแก้ปัญหา

โอนเงิน

1.เลือก【ศูนย์สมาชิก】แล้วคลิก【โอนเงิน】(สามารถโอนจากกระเป๋าเงินไปยังทุกเกมส์ได้)

2. เลือกโซนเลือกที่จะ【โอนออก】หรือ【โอนเข้า】,แล้วป้อน【จำนวนเงิน】,กดโอนเงินจำสำเร็จทันที

  • ตัวอย่าง1
    ต้องการโอนเงินจาก【บัญชีหลัก】เป็นจำนวนเงิน【500บาท】ไปยัง【การถ่ายทอดสด】เพื่อเริ่มเล่นเกมส์
    "ใน【บัญชีที่ต้องการโอนออก】โปรดเลือก【บัญชีหลัก】 และใน【บัญชีที่ต้องการโอนเข้า】โปรดเลือก【การถ่ายทอดสด】 และพิมพ์จำนวนเงินโอน 500"
  • ตัวอย่าง2
    ต้องการโอนเงินจาก【การถ่ายทอดสด】เป็นจำนวนเงิน【500บาท】ไปยัง【บัญชีหลัก】เพื่อเริ่มการถอนเงิน
    "ใน【บัญชีที่ต้องการถอนเงิน】โปรดเลือก【การถ่ายทอดสด】และที่【บัญชีที่ต้องการฝากเข้า】โปรดเลือก【บัญชีหลัก】และพิมพ์จำนวนเงินโอน 500"

1. เลือก【บันทึกบัญชี】แล้วคลิก【บันทึกการโอนเงิน】เพื่อยืนยันยอดในกระเป๋าเงินตรงหรือไม่